Tax News – září 2023

lex-g67baca996_1920

DAŇOVÉ NOVINKY 10.10.2023

Novela Zákoníku práce

V průběhu září byla ve Sbírce zákonů vyhlášená dlouho očekávaná novela zákoníku práce. Většina změn nabyla účinnosti již 1. října 2023, některé jsou účinné od 1. ledna 2024. Změny se dotknou zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce. Pro všechny zaměstnance pak novela stanovuje poměrně rozsáhlé informační povinnosti zaměstnavatele, které je třeba promítnout do pracovních smluv. Všech zaměstnanců se dotknou rovněž také nová pravidla pro home office, na která by neměli zaměstnavatelé zapomenout reagovat.

Daňově uznatelné náklady a DPH u osobních automobilů

Konsolidační balíček daňových zákonů pokročil v Poslanecké sněmovně do 3. čtení. Aktuální návrh novely zákona o daních z příjmů nově zavádí limitaci výše vstupní ceny u vozidel kategorie M1, která je nastavena na částku 2 miliony Kč. Obdobně je tomu i v oblasti DPH, kde se limitace váže na (ne)možnost uplatnění nároku na odpočet DPH. V našem článku popisujeme, jaké bude mít tato úprava praktické dopady v oblasti daňových odpisů, leasingu nebo v oblasti DPH.

Vybíráme z judikátů.. zneužití práva

Poslední době jsme zaznamenali několik zajímavých soudních rozsudků na téma zneužití práva. Jeden z nich, který se týká korunových dluhopisů, Vám přibližujeme v našem článku. Jedná se o situaci, kdy na základě vydaných korunových dluhopisů nezískal daňový subjekt žádné nové finanční prostředky a došlo pouze k restrukturalizaci dluhů v rámci skupiny.

Telework / EU

Evropská komise představila nedávno novou Rámcovou dohodu, která umožňuje přeshraničním pracovníkům pracovat na home office v jiném členském státě EU, než je stát sídla jejich zaměstnavatele (tzv. telework), bez toho, aniž by se zaměstnavatel musel registrovat a odvádět pojistné ve státě bydliště takových zaměstnanců. Zaměstnanci tak mohou při splnění určitých podmínek, se kterými vás v našem článku seznámíme, setrvat v systému pojištění v zemi svého zaměstnavatele.

Daňové milostivé léto

Za necelé dva měsíce skončí možnost využití „daňové amnestie“, která umožňuje fyzickým osobám zbavit se naběhlého penále, úroků a dalšího příslušenství na daních. Podmínkou je, aby dlužník do 30. listopadu 2023 uhradil původní dluh na dani a ve stejné lhůtě podal žádost na finanční úřad. Finanční správa bezplatně odpustí úroky, penále, pokuty či exekuční náklady s tím spojené. Více informací naleznete nejen v našem článku, ale i přímo na stránkách finanční správy.

Pojistné milostivé léto

Na daňové milostivé léto navazuje pojistné milostivé léto. To se týká jak fyzických, tak právnických osob (zaměstnavatelů) a příslušenství souvisejícího s dluhem na pojistném vzniklým do 1. října 2022. Dlužníkům (zaměstnavatelům či OSVČ), kteří dlužné pojistné zaplatili do 1. července 2023, bylo neuhrazené penále a exekuční náklady odpuštěny automaticky. Ti ostatní musí podat na příslušnou správu sociálního zabezpečení oznámení a dluh uhradit nejpozději do 30. listopadu 2023. Bližší informace o pojistném milostivém létu lze najít také na webu správy sociálního zabezpečení.