Oceňování nemovitostí


Díky naší dlouhodobé spolupráci se soudními znalci vám dokážeme zajistit kvalitní znalecké posudky a odborná stanoviska, týkající se nemovitostí. Ať už potřebujete stanovit tržní hodnotu nemovitosti pro účely prodeje anebo ji ocenit pro účely daně z převodu nemovitosti, připravíme vám všechny potřebné dokumenty.

Oceňování majetku – fúze a rozdělení společnosti
Při každé přeměně společnosti, ať už jde o fúzi, rozdělení nebo jiné podnikové kombinace, je často přímo zákonem vyžadováno vypracování znaleckého posudku ocenění jmění zúčastněných společností. LERIKA pro vás zajistí přípravu nejen samotných posudků, ale zabezpečí i předchozí účetní a daňovou analýzu a postará se o hladký průběh samotné přeměny.

Co všechno pro vás při ocenění majetku zařídíme?

  • FÚZE: Ocenění jmění (čistého obchodního majetku) zanikající společnosti v rámci fúze společností
  • ROZDĚLENÍ SPOLEČNOSTI: Stanovení hodnoty odštěpované části jmění v rámci rozdělení společnosti
  • ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY: Ocenění čistého obchodního majetku ke dni vyhotovení projektu změny právní formy

Nenašli jste službu, kterou hledáte? Dejte nám vědět prostřednictvím kontaktního formuláře nebo nám zavolejte.