Zastupování před správcem daně a správními soudy


Komunikace se správcem daně a dalšími úřady je pro mnohé naše klienty jedním z hlavních důvodů, proč si nechávají daně a účetnictví zpracovávat externí firmou. Naše klienty totiž podporujeme a zastupujeme v jednání s finančními úřady a jinými orgány státní správy včetně podpory a zastupování před správním soudem. Vám pak zbyde více času na pravou podstatu vašeho businessu.

Pro naše klienty zajišťujeme tyto služby:

  • Komunikace se správcem daně při místním šetření, reakce na výzvy správce daně
  • Asistence a pomoc při daňových kontrolách z finančních úřadů, správy sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovny
  • Sestavení odvolání, zastupování klienta před správcem daně na základě plné moci
  • Management procesů vyvolaných finančními orgány včetně veškeré komunikace
  • Podpora při správním řízení a zastupování před správním soudem

V oblasti daňového poradenství vám toho můžeme nabídnout ještě mnohem víc. Neváhejte nás proto kontaktovat a domluvit se s námi na možnostech nastavení našich služeb.