Kompletní zpracování účetní evidence a mezd


Zpracování účetní evidence a mezd můžeme vaší firmě zajistit komplexně anebo částečně podle vašich potřeb. Účetnictví nabízíme formou úplného outsourcingu, zároveň ale mohou část dohodnutých úkonů účetní agendy řešit administrativní pracovníci klienta. To je možné díky on-line přístupu do našeho účetního software.

Zpracování účetnictví a kompletní vedení účetnictví ale velmi dobře funguje i na bázi pravidelných návštěv u klienta. Náš účetní tak dochází pravidelně k vám do firmy a vy tak máte možnost osobního kontaktu. Mnoho našich klientů tento model spolupráce preferuje, protože fyzická přítomnost účetní přímo ve firmě umožňuje řešit okamžitě nejrůznější úkoly účetní agendy.

Co je součástí úplného outsourcingu účetnictví?

  • Kompletní zpracování a vedení účetnictví
  • Zpracování a podání veškerých daňových přiznání
  • Vyplňování statistických výkazů pro Český statistický úřad a související administrativa
  • Vedení mzdové agendy