Sestavení daňových přiznání


Pomoc při sestavení daňového přiznání využijete pro potřeby velké společnosti i jako živnostník – v obou případech vám nabídneme naše zkušenosti a odborné zpracování daňových přiznání fyzických i právnických osob. Právě tato činnost představuje jednu z klíčových oblastí našich daňových aktivit.

Co všechno pro vás dokážeme zajistit?

  • Zpracování a podání daňového přiznání
  • Odklad termínu pro podání daňového přiznání a platby daně o 3 měsíce
  • Kontrola daňového přiznání, které si sestavil klient

Při sestavení daňových přiznání k dani z příjmů se zaměřujeme na testování účetních oblastí, které jsou dle našich zkušeností klíčové. Co všechno v rámci zpracování daňových přiznání řešíme?

  • Přezkoumání specifických účetních transakcí, ověření způsobu účtování a dalších záležitostí s dopadem na stanovení základu daně a zjištění daňové povinnosti
  • Kontrola vybraných účetních dokumentů (smlouvy, faktury, ostatní dokumentace) s cílem otestovat systémové účetní nesprávnosti
  • Kontrola daňových a nedaňových nákladů
  • Kontrola obchodních smluv, které mají značný dopad na firemní daňové výnosy a náklady
  • Kontrola odpisové politiky zahrnující přezkoumání evidence dvoudobých aktiv, jejich zavedení do užívání a daňového odpisování
  • Kontrola využití všech možných legálních možností k optimalizaci daňového základu
  • Součástí našeho výstupu je i návrh daňového přiznání k dani z příjmů za zkoumané období.