Účetní reporting pro manažerské účely


Profesionální plánování vašich projektů s sebou nese i nutnost být dokonale informován o stavu financí ve firmě. Pro tyto účely zpracováváme důkladný účetní reporting, který je určen zejména pro interní potřeby managementu. Strukturu a úroveň podrobnosti si nejčastěji určuje sám klient, zároveň vám ale dokážeme navrhnout optimální způsob zpracování interního účetního reportu. Na základě našich účetních reportů nebo jiných výstupů z manažerského účetnictví budete schopni lépe řídit firmu a předvídat vývoj projektů.

Jak vypadá reporting od nás?

  • Sestavíme manažerské reporty pro vedení společnosti v požadované struktuře anebo vám navrhneme optimální strukturu reportů podle vašich potřeb
  • Pomůžeme vám při plánování a přípravě budgetů tak, aby vaše projekty byly úspěšné
  • Poradíme vám s predikcí cash-flow a zpracujeme přehled peněžních toků

V případě vašeho zájmu jsme schopni zajistit široké portfolio služeb z oblasti vedení účetnictví i další ekonomické agendy. Rádi pro vás sestavíme mix služeb na míru – stačí nás jednoduše kontaktovat.