Tax News – listopad 2023

DAŇOVÉ NOVINKY 30.11.2023

Změny v „penzijku“

Penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření (obojí se státním příspěvkem) čekají změny. Zatímco za rok 2023 můžeme u těchto produktů odčítat od základu daně uhrazené příspěvky do maximální výše 24.000 Kč, za rok 2024 to bude 48.000 Kč. Do této hranice se ale budou započítávat i příspěvky na ostatní tzv. produkty na stáří, do kterých v současnosti spadá např. i životní pojištění. Po novu budeme mít tedy jeden souhrnný limit 48.000 Kč a budeme si moci vybrat, do kterého z produktů na stáří chceme prostředky investovat. Současně s touto změnou dochází i ke zvýšení státního příspěvku na „penzijko“ a posunuje se dolní i horní hranice, od které a do které je státní příspěvek poskytován.

DIP a pojištění dlouhodobé péče

Vedle daňové podpory příspěvků na „penzijko“ a životní pojištění se do zákona o daních z příjmů zavádí nově i daňová podpora příspěvků na tzv. dlouhodobý investiční produkt („DIP“) a pojištění dlouhodobé péče. Příspěvky na tyto produkty budou moci poplatníci odčítat od svého základu daně podobně jako příspěvky na „penzijko“ a životní pojištění. Obdobně bude moci na tyto produkty přispívat i zaměstnavatel.

Průměrná mzda – co všechno nám ovlivní

S účinností od 1. 1. 2024 se zvyšuje průměrná mzda, která bude činit 43.967 Kč. Označení této veličiny je možná poněkud matoucí, protože ve skutečnosti se jedná o předpokládanou průměrnou mzdu za rok 2023. Protože se ale od tohoto čísla odvozují ukazatele relevantní pro zdaňovací období roku 2024, je zvykem hovořit o průměrné mzdě platné od 1. 1. 2024.

Od výše průměrné mzdy se odvíjí řada dalších ukazatelů, které ovlivňují OSVČ i zaměstnance, jako například hranice pro zdanění příjmů 23% sazbou daně, minimální zálohy pro OSVČ na sociální a zdravotní pojištění, strop pro aplikaci sociálního pojištění nebo paušální daň. Přehled těchto veličin naleznete v našem článku.

Stravné u zahraničních pracovních cest

Známe nové sazby stravného při pracovních cestách mimo Českou republiky. Změny, které se budou týkat 13 evropských států, naleznete v tabulce v našem článku. Ty ostatní dohledáte v odkazu na vyhlášku MF ČR, který náš článek rovněž obsahuje.

Věříme, že je náš měsíční přehled novinek pro vás užitečný. Všechny změny budeme i nadále sledovat a informovat Vás o nich nejen v našem měsíčním zpravodaji, ale i průběžně na našem blogu.