DPH a celní poradenství


Přistoupení České republiky k Evropské unii významným způsobem ovlivnilo českou daňovou legislativu i praktickou aplikaci DPH. Ať už podnikáte v České republice nebo působíte na zahraničních trzích, je to právě dobře uvážená implementace systému DPH, díky které můžete významně ušetřit. LERIKA vám umožní identifikovat sporné oblasti a optimalizovat DPH a zajistit tak úspornější každodenní provoz vaší společnosti – od registrace k DPH až po vrácení DPH.

Co pro vás v oblasti DPH poskytujeme?

  • Poradenské služby zaměřené na podnikatelské operace z perspektivy české legislativy; asistence při registraci DPH
  • Poradenství pro vrácení maximální DPH na vstupu, např. tam, kde je nárok snižován v důsledku prováděných osvobozených plnění
  • Restrukturalizace vybraných transakcí s ohledem na DPH
  • Poradenství pro zahraniční společnosti za účelem vrácení DPH
  • Poradenské služby, týkající se problematiky DPH u transakcí uskutečněných českou společností v zahraničí, včetně registrace DPH v jiných státech Evropské Unie a dalších náležitostí spojených s nárokem na vrácení zahraniční DPH
  • Sestavení daňových přiznání k DPH zahraničních firem registrovaných k DPH v České republice
  • Celní poradenství při použití různých celních režimů z důvodu ekonomického prospěchu plynoucího z použití daného režimu, speciální dovozní režimy, celní sklady, bezplatné celní zóny, aj.
  • Poradenství a asistence při vrácení DPH

Aby každý náš klient byl spokojený, považujeme za samozřejmé nastavit některé služby přesně podle vašich potřeb. Kontaktujte nás a zeptejte se – rádi vám v oblasti daňového poradenství vymyslíme ideální strategii pro vás a vaši firmu.