Tax News – leden 2024

frankfurt-4945405_1280-2

DAŇOVÉ NOVINKY 02.01.2024

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Pokud vyplácíte příjmy do zahraničí ve prospěch daňových nerezidentů, které jsou osvobozeny od srážkové daně nebo nepodléhají zdanění, protože tak stanoví mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění, neměli byste propásnout termín 31. ledna 2024. Do tohoto data máte povinnost podat na finanční úřad Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí za rok 2023. Konsolidační balíček přinesl do této oblasti změny s tím, že plátce daně má možnost rozhodnout se, zda je bude aplikovat zpětně již pro rok 2023. O jaké změny se jedná Vás informujeme v našem článku.

Globální minimální daň – novinka ve světě mezinárodního zdanění

V důsledku reforem připravených OECD a Evropskou Unií byl přijat na sklonku roku 2023 nový zákon o dorovnávacích daních zavádějící 15% minimální úroveň zdanění. Nová právní úprava dává České republice možnost vybrat  daň od právnických osob a stálých provozoven nacházejících se v ČR, které jsou součástí skupiny s konsolidovanými výnosy ve výši nejméně 750 milionů EUR.

Daň z nemovitých věcí od roku 2024

Konsolidační balíček přinesl pro rok 2024 také změny v oblasti daně z nemovitostí. Dochází k plošnému zvýšení daně, zavedení inflačního koeficientu a také ke změnám ve vymezení některých pojmů. V našem článku popisujeme, v kterých případech bude vznikat poplatníkům na základě uvedených změn povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Lhůta pro jeho podání je do 31. ledna 2024.

Paušální daň

Od roku 2024 se mění nejen výše měsíčních plateb paušální daně, ale také vzniká povinnost pro ty, kteří přesáhli stanovenou hranici příjmů pro paušální daň (buď 1 mil. Kč nebo 1,5 mil. Kč). Pokud si tyto osoby přejí, aby jejich daň za rok 2023 byla stavená v úrovni paušální daně vyššího pásma, je potřeba do 10. ledna 2024 podat správci daně oznámení. To samé platí pro případný „přestup“ do nižšího pásma pásma paušání daně. Ve stejném termínu mohou učinit vstup do paušální daně také ti, kteří doposud zdaňovali svoje příjmy prostřednictvím daňového přiznání.

Sociální a zdravotní pojištění 2024 u OSVČ

Podnikatele čeká každoroční zvýšení minimálních záloh. Kromě zvýšení vyplývajícího z nárůstu průměrné mzdy přináší nový rok i nárůst odvodů z důvodu změn zavedených konsolidačním balíčkem. Pokud platíte minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění, dejte si pozor na to, že jejich úpravu je potřeba provést již za leden 2024, a to po novu i u záloh na sociální pojištění.

Tuzemské cestovní náhrady 2024

Jako každoročně i v letošním roce zaznamenaly nárůst sazby tuzemských cestních náhrad. S tím je spojeno i zvýšení příspěvku na tzv. stravovací paušál, kdy se po novu bude aplikovat tentýž princip na všechny formy stravování.