Vedení mzdové agendy


LERIKA poskytuje jako součást svého spektra služeb vedení mzdové agendy. Zajistíme vedení mzdové agendy vašich zaměstnanců včetně veškeré související administrativy, kontaktů se správními orgány a vyhotovování výplatních listin.

O co se díky nám už nikdy nebudete muset starat?

  • Výpočet mezd a příprava výplatních pásek
  • Přípravu příkazů k úhradě mezd a odvodů
  • Přípravu formulářů pro správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a finanční úřady

Přenechat profesionálům z LERIKY kompletní vedení mzdové agendy má samozřejmě mnohem více výhod. Od našich stálých klientů víme, že na našich službách oceňují zejména tyto klady:

ZABEZPEČENÍ SOUKROMÍ: Outsourcing mezd ochrání osobní data zaměstnanců a zamezí šíření citlivých informací mezi zaměstnance dané firmy.

PŘENESENÍ ZODPOVĚDNOSTI: Veškerá odpovědnost za správné a včasné zpracování mezd spadá na dodavatele.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY: Riziko penalizací za chybné zpracování mezd je na dodavateli, který má na tento účel uzavřené pojištění.

Co by vás mohlo zajímat?