Due diligence: finanční a daňová


Finanční a daňová due dilligence je jednou ze standardních předinvestičních prověrek při akvizici firmy. Během této prověrky identifikujeme možná daňová rizika, která při plánované akvizici mohou nastat. Tím ale naše práce zdaleka nekončí – doporučíme vám nejefektivnější způsob řešení těchto rizik a dodáme vám potřebné informace k bezproblémovému průběhu akvizice.

Nejčastěji se jedná o tyto služby:

  • revize daňové pozice společnosti z hlediska aktuálního i předcházejících zdaňovacích období, otevřených ke kontrole ze strany správce
  • identifikace a specifikace daňových rizik
  • zjištění a popis reálného stavu a hodnoty majetku, prověrka vnitřních kontrolních mechanismů
  • návrh opatření na minimalizaci daňových rizik a optimalizaci daňového zatížení
  • identifikace a specifikace daňových rizik z hlediska podnikatelského záměru přebírající společnosti

Nenašli jste zde službu, kterou hledáte? Kontaktujte nás a naši daňoví poradci vám doporučí daňové řešení na míru.