Ostatní ekonomické služby


Abychom našim klientům mohli poskytnout opravdu přínosné a komplexní služby, nabízíme kromě aktivit z našich tří základních oblastí (daňové poradenství, vedení účetnictví a vedení mzdové agendy) i další ekonomické služby.

S čím vám pomůžeme?
Jsme vám k dispozici při důležitých procesech, jakými je založení společnosti, likvidace společnosti nebo například při oceňování majetku. Pomůžeme vám při procesu získávání investičních pobídek a následné kontrole plnění příslušných podmínek. Během naší spolupráce vám budou pomáhat zkušení poradci a to nejen na teoretické bázi – naše doporučení vám pomůžeme implementovat do struktury vaší firmy.

Co by vás mohlo zajímat?