Tax News – červenec/srpen 2023

office-620817_1920

DAŇOVÉ NOVINKY 05.09.2023

Navrhované změny v konsolidačním balíčku

V posledním srpnovém týdnu schválily koaliční vládní strany úpravy tzv. ozdravného balíčku veřejných financí.  Schválené změny zpracuje Ministerstvo financí do pozměňovacího návrhu, který bude Poslaneckou sněmovnou projednáván na schůzi od 5. 9. 2023

Pozměňovací návrh zahrnuje zejména:

Zavedení tzv. funkční měny: firmy by mohly s účinností od 1. 1. 2024 vést účetnictví v cizí měně (EUR, USD, GBP).

(Ne)zdanění kurzových rozdílů – právnické osoby budou mít možnost danit jen realizované kurzové rozdíly

Zaměstnanecké benefity – z původního zrušení všech nepeněžních benefitů se koaliční návrh přiklonil ke zmírnění a u vymezených daňových benefitů bude zavedeno souhrnné zastropování v úrovni cca 20 tis. Kč ročně.

Novela Zákoníku práce

Na začátku září bude Poslanecká sněmovna jednat rovněž o finální podobě novely Zákoníku práce. Novela by mohla nabýt účinnosti 1. října 2023, s výjimkou některých ustanovení u DPČ a DPP, kde se účinnost předpokládá 1. 1. 2024. Část změn bude mít přímý dopad do daňové sféry nebo do praxe mzdových účetních. Bude se jednat zejména o poskytování náhrady nákladů zaměstnancům pracujícím z domova, spojených s výkonem tzv. „práce na dálku“. Dopady novely zákoníku práce se rovněž významně projeví v oblasti dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Zaměstnanci pracující na DPP nebo DPČ budou mít po novu nárok na dovolenou, pracovní volno při překážkách v práci a příplatky za práci ve svátek, v noci, ve ztíženém pracovním prostředí a o víkendu.

Dohody o provedení práce a pracovní činnosti

DPP a DPČ věnujeme samostatný článek. Kromě změn, které přináší novela Zákoníku práce, se přidávají u dohod o provedení práce novinky z vládního návrhu tzv. konsolidačního balíčku. Podle něho bude od 1. 1. 2024 z DPP hrazeno sociální a zdravotní pojištění u jednoho zaměstnavatele od měsíčního výdělku ve výši 25 % průměrné mzdy (v současnosti 10.000 Kč) a pro minimálně dvě DPP u různých zaměstnavatelů bude sociální pojištění hrazeno od výdělku ve výši 40 % průměrné mzdy (v současnosti 16.000 Kč). Přinese to i administrativní zátěž zaměstnavatelům. Bude jim zavedena nová ohlašovací povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení, spočívající ve sdělení osobních údajů (přihláška do registru ve lhůtě 8 kalendářních dnů) a zúčtovaných příjmů za kalendářní měsíc svých zaměstnanců na DPP.

Nová informace o bezúplatném dodání zboží

Během léta nezůstala pozadu ani oblast DPH. Generální finanční ředitelství zveřejnilo novou informaci o uplatnění DPH v případě bezúplatného dodání zboží. Nová informace postihuje případy, které mohou nastat při darování zboží (darování zboží zaměstnancům, charitativním organizacím, ale také poskytování darů v rámci marketingu) a poskytuje tak plátcům DPH větší jistotu při obhájení postupu uplatnění DPH před správcem daně.

Daňová uznatelnost nákladů na služby v rámci skupiny

Na závěr přidáváme odkaz na zajímavý rozsudek NSS, který se zabýval daňovou uznatelností poradenských služeb fakturovaných mateřskou společností skupině podniků. Služby spočívaly mimo jiné v managementu, poradenských službách, reportingu a finančním vyúčtování. Služby byly předmětem daňové kontroly poprvé za rok 2009 a poté opakovaně za rok 2015. Zatímco za rok 2009 správce daně žádné pochybení neshledal, v roce 2015 dospěl k jinému závěru a náklady z daňových nákladů vyloučil. Při druhé kontrole si totiž správce daně vyžádal důkazní prostředky o tom, že společnost konkrétní služby skutečně přijala a náklady jsou tak oprávněně daňově uznatelné.

Nejvyšší správní soud následně potvrdil rozhodnutí správce daně, který náklady na služby od mateřské společnosti neuznal a vyloučil je v plné výši z daňově uznatelných nákladů, neboť žalobkyně své důkazní břemeno neunesla.

Rádi bychom proto připomněli, abyste důkazní prostředky u služeb v rámci skupiny nikdy nepodceňovali. Vždy je potřeba zachovat náležitou míru obezřetnosti a zajistit si podklady pro případné prokázání deklarovaných výdajů.