Tax News – únor 2024

income-tax-4097292_1920

DAŇOVÉ NOVINKY 29.02.2024

Zaměstnanecké akcie a opční plány

Pokud vaše zaměstnance motivujete prostřednictvím akciových nebo opčních plánů (nejčasteji známých pod názvy RSU, RSA nebo ESOP), doporučujeme věnovat pozornost změnám, které platí v této oblasti od ledna 2024. Novela, která tuto oblast nově upravuje, byla vyhlášená ve Sbírce zákonů před koncem roku 2023 a vztahuje se na příjem zaměstnance ze zaměstnaneckých akciových nebo opčních plánů v podobě bezplatně obdržených akcií nebo akcií získaných za nižší než tržní hodnotu, případně v podobě volně převoditelné opce. Narozdíl od situace známé do konce roku 2023 přináší tato novela odklad zdanění příjmu zaměstnanace z titulu nabytých akcií do budoucnosti.

Novela energetického zákona a změny v DPH

Novela energetického zákona publikovaná ve Sbírce zákonů dne 31. prosince 2023 přináší změny v oblasti stanovení DUZP u dodání elektřiny, plynu, tepla a dalších služeb dle energetického zákona, u dodání vody, odstranění odpadních vod a poskytnutí služeb elektronických komunikací.

Nerealizované kurzové rozdíly – oznámení do 31. 3. 2024

Konsolidační balíček přináší od roku 2024 možnost vstoupit to režimu nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů. Vstup do režimu je potřeba oznámit správci daně do 31. 3. 2024. Poplatník tak dostává možnost rozhodnout se, zda bude zdaňovat nerealizované kurzové rozdíly na roční bázi (v okamžiku zaúčtování) nebo až v okamžiku jejich realizace.​

Zaměstnanecké benefity

Zaměstnanecké benefity jsou jednou z nejvíce diskutovaných změn, které přinesl konsolidační balíček. V našem článku přinášíme shrnutí těch nejvýznamnějších.

Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Jako zaměstnanecký benefit mohou sloužit také příspěvky zaměstnavatele na tzv. dlouhodobý investiční produkt (DIP), který je po novu upraven zákonem o daních z příjmů jako tzv. daňově podporovaný produkt na stáří. Vedle penzijního připojištění nebo životního pojištění to je další z produktů, na který mohou zaměstnavatelé přispívat zaměstnancům z daňově uznatelných nákladů, přičemž na straně zaměstnance nedochází ke zdanění tohoto příjmu.

Podáváte DPH reporty na platných formulářích?

Od 1. ledna 2024 je účinná nová formulářová vyhláška, která mění formuláře pro daň z přidané hodnoty. Pro podání v oblasti DPH za leden 2024 a následující zdaňovací období jsou plátci DPH povinni používat nové formuláře pro DPH přiznání a kontrolní hlášení. Zatímco nový vzor kontrolního hlášení zveřejnila daňová správa na webu www.mojedane.cz již na počátku února 2024, nový vzor DPH přiznání byl na web umístěn až nyní. Formulář souhrnného hlášení zůstává beze změny.

Změny u dohod konaných mimo pracovní poměr   

Dohody o provedení práce i dohody o pracovní činnosti zaznamenaly za poslední půl rok hned několik významaných změn a další je čekají. V našem článku shrnujeme nejdůležitější z nich a upozorňujeme na další, se kterými se podnikatelé setkají od 1. 7. 2024.