Tax News – říjen 2023

europe-175773_1280

DAŇOVÉ NOVINKY 2.11.2023

Nerealizované kurzové rozdíly

Balíček obsahuje poměrně revoluční změnu, kdy zavádí poplatníkům možnost rozhodnout se, zda budou zdaňovat nerealizované kurzové rozdíly na roční bázi (v okamžiku zaúčtování) nebo nikoli a vlastní zdanění odloží až do okamžiku realizace platby. Tento režim odložení zdanění kurzových rozdílů má svá pevně daná pravidla i úskalí, se kterými Vás v našem článku seznamujeme.

Funkční měna

Zavedení funkční měny mělo být součástí nově připravovaného zákona o účetnictví, jehož účinnost se odkládá nejdříve na 1. leden 2025. Trochu nečekaně se koncept funkční měny stal součástí konsolidačního balíčku a měl by začít platit už od 1. ledna 2024.

Změny v oblasti DPH

Vládní konsolidační balíček přináší i řadu změn v oblasti DPH. Návrh zavádí pouze 2 sazby daně, 21 % a 12 %, v důsledku čehož dochází k přesunu plnění ze stávajících sazeb (10 % a 15 %), které balíček ruší. Významnou změnou je také omezení nároku na odpočet DPH u automobilů částkou 2 mil. Kč, o kterém jsme Vás informovali již v minulém měsíci v samostatném článku.

Novinky pro zaměstnance

Daňový balíček zasáhne oblast zdanění zaměstnanců. Bude se měnit zdanění některých zaměstnaneckých benefitů, zvýší se odvody na nemocenské pojištění a úprava nastane u dohod o provedení práce.

Daňová uznatelnost zaměstnaneckých benefitů

Na změny ve zdanění zaměstnaneckých benefitů u zaměstnanců navazují změny v posuzování daňové uznatelnosti nákladů na ně na straně zaměstnavatele. Nově bude možné některé náklady, které jsou v současnosti daňově neúčinné, považovat za daňově uznatelné.

Omezení osvobození prodeje cenných papírů a podílů

Omezení tohoto osvobození zasáhne zejména fyzické osoby – společníky obchodních společností, kteří chtějí podíl ve své firmě prodat. Osvobozené budou pouze příjmy do ročního úhrnu 40 mil. Kč. Účinnost této změny je navržená až od 1. ledna 2025.

Konsolidační balíček a jeho dopady na OSVČ

Naše novinky uzavíráme souhrnem změn, které budou mít dopad do zdanění podnikatelů – OSVČ. Snižuje se hranice pro aplikaci 23% sazby daně, ruší se některé slevy na dani a naopak se zvyšuje limit pro osvobození příležitostných příjmů.