Podpora při statutárním auditu účetních závěrek


Buďte připraveni na pravidelné statutární audity účetních výkazů. Nechte si účetní výkazy kompletně zpracovat anebo alespoň zkontrolovat od nás. Profesionální poradce ze společnosti LERIKA vám ověří vaše účetní výkazy a zhodnotí jejich věrnost, pravdivost a správnost. Během následného auditu zabezpečíme i komunikaci s auditorem a poskytneme vám podporu při zapracování požadavků vzešlých z auditu.

Zajistíme hladký průběh statutárního účetního auditu. Jak?

  • Připravíme účetní podklady a výstupy do formy požadované auditorem
  • Zajistíme komunikaci s auditorem a interpretaci účetních výstupů
  • Postaráme se o fungující zpětnou vazbu mezi účetním auditorem a účetní
  • Poskytneme vám asistenci při zaúčtování adjustmentů požadovaných auditorem

V případě vašeho zájmu jsme schopní zprostředkovat vám služby statutárního auditora, se kterým velmi úzce spolupracujeme a garantujeme jeho odbornost a kvalitu jeho výstupů. Kontaktujte nás pro více informací!