Tax News – říjen/listopad 2021

power-lines-gca45937b0_1920

DAŇOVÉ NOVINKY – 22.11.2021.

V průběhu října a listopadu jsme na našem blogu publikovali několik zajímavých daňových novinek, na které bychom Vás tímto způsobem rádi upozornili.

Zveřejňování účetní závěrky za rok 2020

Na zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin za rok 2020 je již nejvyšší čas, pokud jste tak ještě neučinili. Přečtěte si v našem článku, do kdy by měla být účetní závěrka zveřejněná, i jakým způsobem to lze provést.

Průměrná a minimální mzda pro rok 2022

Průměrná a minimální mzda nejsou jenom čísla hovořící o výši platů v národním hospodářství. Odvíjí se od nich řada dalších ukazatelů v daních, které se mohou dotýkat každého z nás. Od výše průměrné mzdy se napřílad odvíjí strop, do kterého podléhají mzdy a platy sociálnímu pojištění, nebo hranice, od které se příjmy fyzických osob zdaňují ve vyšším daňovém pásmu 23 %. Minimální mzda má zase dopad například na minimální povinnou výši příspěvků na zdravotní pojištění, jak u zaměstnavatelů tak u osob bez zdanitelných příjmů. Na našem blogu se můžete dočíst, co přinese průměrná mzda pro rok 2022 zaměstnancům a co podnikatelům. O dopadech minimální mzdy pro rok 2022 hovoří náš následující článek.

Intrastat – novinky pro rok 2022

I když se rok 2022 může zdát ještě daleko, není od věci se seznámit s novinkami, které budou od ledna 2022 platit v oblasti Intrastatu. Zjednodušení pocítí zpravodajské jednotky, které nepřekračují hodnotu 20 mil. Kč pro odesílání nebo přijímání zboží. Naopak těm, které tento práh překračují, přibudou další povinnosti. Rozšiřuje se okruh vykazovaných informací a přibudou také nové kódy pro povahu transkací. Pokud se Vás podávání Intrastatu týká, oceníte možná náš článek, který změny v oblasti Intrastatu od 1. ledna 2022 přehledně shrnuje.

Zvýšení cestovních náhrad

Rychle rostoucí změny pohonných hmot přinesly zvýšení náhrady za PHM pro zaměstnance na pracovní cestě. Tyto změny probíhají pravidelně k 1. lednu. Tentokrát však ke zvýšení vyhláškové ceny automobilového benzínu došlo k 19. říjnu 2021. Více se o tom dočtete v našem článku.

Prominutí DPH u dodání elektřiny a plynu

Generální pardon, kterým ministrině financí prominula DPH u elektřiny a plynu za měsíce listopad a prosinec 2021, přináší v praxi stále řadu otázek. S některémi z nich se pokusilo Generální finanční ředitelství vypořádat v informacích, které postupně publikovalo na svém webu. Odkaz na přílušné informace i další rámcové informace přinášíme v našem článku.