Tax News – prosinec 2022

DAŇOVÉ NOVINKY, 18. 12. 2022

Dne 2. 12. 2022 došlo k publikaci daňového balíčku 2023 ve Sbírce zákonů. O některých změnách, které přináší, jsme Vás již informovali v posledním čísle našich Tax News. V tomto čísle doplňujeme informaci o zavedení mimořádných odpisů pro roky 2022 – 2023 a o zvýšení limitu příjmů, do kterých nemusí fyzické osoby podávat daňové přiznání. Doplňujeme i informaci pro OSVČ týkající se lednových minimálních záloh na zdravotní pojištění a přinášíme novinky, které možná potkají zaměstnavatele v oblasti zákoníku práce.

Mimořádné odpisy

Mimořádné odpisy byly zavedeny na podporu útlumu ekonomiky způsobeného pandemií covid a vztahovaly se na hmotný majetek pořízený v letech 2020 – 2021. Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. 1. 2023 umožňuje jejich použití i pro majetek uvedený do užívání v letech 2022 a 2023.

Kdy nemusí fyzické osoby podávat daňové přiznání?

Daňový balíček zvyšuje limity, od kterých nemají fyzické osoby povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů. Stávající roční limit 15 tisíc korun se zvyšuje na 50 tisíc. Obdobně to bude platit i pro osoby v režimu paušální daně. Zkrátka nepřijdou ani zaměstnanaci, kteří mohou vedle svého příjmu ze závislé činnosti zrealizovat i jiné příjmy, aniž by měli povinnost podat přiznání. Pro ně se stávající limit 6 tisíc korun ročně zvyšuje na 20 tisíc korun.

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2023

Pokud jste OSVČ a platíte minimální výši záloh na zdravotní a sociální pojištění, měli byste zbystřit. Od ledna totiž dochází k jejich zvýšení. Zatímco zálohu na důchodové pojištění (označovanou často jako zálohu na sociální pojištění) si zvýšíte až po podání ročního přehledu o příjmech a výdajích, u zdravotního pojištění byste to měli udělat již za leden 2023. V našem článku se dovíte, kolik to má být a do kdy se příslušné zálohy hradí.

Novela zákoníku práce

Novela zákoníku práce je terpve ve fázi příprav. Chystaný návrh prošel meziresortním připomínkovým řízením, zatím však nepostoupil k projednání do Poslanecké sněmovny. I když se výsledná úprava bude pravděpodobně od stávajícího návrhu lišit, není od věci se s chystanými změnami seznámit již nyní. Nově zaváděná pravidla pro home office budou mít přímý dopad i do daňové sféry, řada dalších pak do praxe mzdových účetních.

Požádejte o přeplatky na silniční dani

V průběhu roku 2022 došlo ke změně zákona č. 16/1993 Sb., o silniční dani.  Tato změna významným způsobem zužuje okruh vozidel podléhající silniční dani. Ponovu podléhají silniční dani pouze vozidla kategorie N2 a N3 s povolenou hmotností nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v České republice. Změny jsou účinné zpětně od 1. ledna 2022. Pokud jste v průběhu roku 2022 hradili zálohy na silniční daň, vznikl vám v návaznosti na výše zmíněnou novelu přeplatek na dani. Požádejte o něj. Finannčí úřady nemají zákonnou možnost přeplatky vrátit z vlastní vůle, bez žádosti poplatníka. Pokud si o přeplatek sami nepožádáte, stává se po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu a nárok na jeho vrácení zaniká.