Tax News – daňový balíček 2023

new-years-day-7339414_1920

DAŇOVÉ NOVINKY – 28. 11. 2022, AKTUALIZACE 17. 12. 2022

Dne 2. 11. 2022 byla ve Sbírce zákonů vyhlášená novela zákonů obsahující daňové změny v oblasti daně z příjmů, DPH, pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění i daňového řádu, včetně pozměňovacího návrhu zavádějícího windfall tax (daň z neočekávaných zisků), označovaná jako daňový balíček 2023. Její nejdůležitější dopady shrnujeme na této stránce.

Windfall Tax

Nová daň se vztahuje na velké banky a na podniky s významnou činností v oblastech výroby a obchodu s elektřinou a plynemtěžby fosilních paliv a výroby a distribuce ropných a koksárenských produktů. Bude se aplikovat letech 2023 – 2025 a společně s běžnou daní z příjmů bude představovat zdanění až 79 %. Kdo bude dani podléhat a které zisky budou zdaněny se dovíte v našem článku.

Paušální daň od roku 2023

Paušální daň byla pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob zavedena od 1. 1. 2021 s cílem usnadnit administrativní náročnost podnikatelům s příjmy v limitu do 1 mil. Kč. Zjednodušení spočívá zejména v tom, že poplatník jednou měsíční platbou uhradí své povinnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně i správě sociálního zabezpečení. Pro rok 2023 připravilo Ministerstvo financí změny paušální daně, kterými se zvyšují příjmy podnikatelů zahrnutých pod paušální daní na 2 mil. Kč.

Zrušení registrace k DPH

Daňový balíček mimo jiné zvyšuje obrat pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. V souvislosti s touto změnou reaguje novela na případy plátců DPH, kteří se obratově v posledních 12 měsících pohybují právě v rozmezí mezi 1 mil. Kč a 2 mil. Kč. Novela obsahuje přechodná ustanovení, která právě těmto osobám umožňují vystoupit z režimu plátcovství k DPH rychlejším způsobem, než je standardní postup daný zákonem. Při standardním postupu by totiž takový plátce musel nejprve vyčkat na nabytí účinnosti novely, což bude 1. 1. 2023, a teprve poté žádat o deregistraci. To by mu znemožnilo vstup do režimu paušální daně a změny v této oblasti by byly z praktickoho hlediska nevyužitelné. V našem článku si můžete přečíst, jak bude zrušení registrace probíhat a na co si dát pozor.

Mimořádné odpisy

Mimořádné odpisy byly zavedeny na podporu útlumu ekonomiky způsobeného pandemií covid a vztahovaly se na hmotný majetek pořízený v letech 2020 – 2021. Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. 1. 2023 umožňuje jejich použití i pro majetek uvedený do užívání v letech 2022 a 2023.

Kdy nemusí fyzické osoby podávat daňové přiznání?

Daňový balíček zvyšuje limity, od kterých nemají fyzické osoby povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů. Stávající roční limit 15 tisíc korun se zvyšuje na 50 tisíc. Obdobně to bude platit i pro osoby v režimu paušální daně. Zkrátka nepřijdou ani zaměstnanaci, kteří mohou vedle svého příjmu ze závislé činnosti zrealizovat i jiné příjmy, aniž by měli povinnost podat přiznání. Pro ně se stávající limit 6 tisíc korun ročně zvyšuje na 20 tisíc korun.

Kontrolní hlášení

Ve vztahu k DPH přináší daňový balíček i několik změn týkajících se kontrolního hlášení. Formulář kontrolního hlášení ani způsob vykazování se sice nemění, ale dochází k úpravám lhůt a případných pokut ve prospěch daňových subjektů. Zmírnění se bude vztahovat na fyzické osoby, které podávají přiznání k DPH kvartálně, a společnosti s ručením omezeným, pokud mají jako společníka pouze jednu fyzickou osobu.