Tax News – leden 2023

eet-4762568_1920

DAŇOVÉ NOVINKY 31. 1. 2023

S příchodem ledna se jako každoročně objevila v daních a účetnictví řada novinek. Ty nejdůležitější jsme pro vás shrnuli do lednových Tax News.

Zjednodušení u třístranného obchodu

Pokud obchodujete v rámci EU a vystupujete v roli tzv. prostřední osoby v třístranných obchodech, dejte si pozor na náležitosti faktur, které vystavujete. V rozsudku C-247/21 Luxury Trust Automobil Soudní dvůr EU potvrdil, že aby bylo možné využít zjednodušení při třístranném obchodu, musí prostřední osoba uvést na doklad výraz „reverse charge“ – česky „daň odvede zákazník“. V našem článku komentujeme, jaké konsekvence může takové opomenutí přinést.

Intrastat v roce 2023

Podáváte Intrastat a chcete si zjednodušit život? Pak si ověřte, zda se na vás vztahuje tzv. zjednodušený režim, můžete si tím ušetřit podávání měsíčního hlášení celý další rok. V případě zjednodušeného režimu podáváte pouze jedno roční hlášení, a to do 16. února 2023. Pokud vám v roce 2023 končí povinnost podávat hlášení Intrastat, musíte tuto změnu oznámit do 1. února 2023.

DAC 7 – nová oznamovací povinnost

Provozovatele digitálních platforem čekají nové oznamovací povinnosti vůči daňové správě. Důvodem je to, že v současnosti nemají státy EU dostatek informací, aby mohly správně vyměřit (nebo doměřit) daně z příjmů z digitálních platforem, jako je např. Airbnb, Uber, Bolt apod. Zbystřit by měli nejen jednotlivci využívající opakovaně tato digitální rozhraní, ale také jejich provozovatelé. I když budou podávat první hlášení až v roce 2024, je potřeba začít se sběrem dat již nyní.

Sleva na pojistném 5 % pro zaměstnavatele

Od 1. února 2023 budou moci zaměstnavatelé využít možnosti snížit si odvody na pojistném za zaměstnance o částku odpovídající 5 % vyměřovacího základu. Slevu bude možné uplatnit u konkrétní skupiny zaměstnanců pracujících na částečný úvazek. V našem článku shrnujeme, jaké podmínky musí být splněny a kdy na slevu vzniká nárok.

Datové schránky a doručování

O fikci doručení datové zprávy, ke které dochází po 10 dnech od jejícho dodání do datové schránky, slyšela asi většina z nás. K tomuto pravidlu se po novu připojuje i další, podle kterého se doručení fikcí posunuje až na první pracovní den, připadně-li 10. den od dodání zprávy na sobotu, neděli nebo svátek.

Cestovní náhrady od 1. ledna 2023

Od ledna 2023 platí nové výše cestovních náhrad, a to jak v oblasti tuzemského a zahraničního stravného, sazeb základních náhrad i průměrných cen pohonných hmot. Náš článek vám přináší shrnutí všech potřebných informací.

Zrušení EET od 1. ledna 2023

K 1. lednu 2023 došlo k úplnému zrušení elektronické evidence tržeb. Stalo se tak přesně po 6 letech a 1 měsíci od jejího spuštění. Z důvodu pandemie covid k plnému náběhu elektronické evidence tržeb nikdy nedošlo, a dokonce byla EET v průběhu pandemie pozastavena, aby se zabránilo šíření infekce předáváním papírových účtenek. Přechodem na bezhotovostní platby, ke kterým pandemie rovněž výrazně přispěla, byl význam EET ještě více oslaben. V našem článku přinášíme malé ohlédnutí za tímto obdobím.