Tax News – duben/květen 2021

stairs-6133971_1920

DAŇOVÉ NOVINKY – 31.5.2021.

V průběhu posledních dvou měsíců jsme na našem blogu publikovali několik zajímavých daňových novinek, na které bychom Vás tímto způsobem rádi upozornili.

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

Od 1. 6. 2021 vstupuje v účinnost nový zákon, který upravuje povinnosti právnických osob v oblasti evidence skutečných majitelů. Absence zápisu může mít citelné dopady do podnikání obchodních korporací. Kromě peněžních sankcí hrozí především riziko zneplatnění rozhodnutí valných hromad z období, kdy zápis skutečného majitele scházel. Je proto namístě plnění povinností v této oblasti věnovat pozornost. Jejich stručné shrnutí jsme pro Vás připravili zde.

 Vracení DPH z Velké Británie od roku 2021

Jedním z důsledků Brexitu bylo ukončení standardního režimu vracení DPH zaplacené českými plátci DPH v ceně zboží a služeb do Velké Británie. Poslední období, za které mohli čeští plátci DPH žádat o vrácení daně standardním postupem užívaným v rámci EU, byl kalendářní rok 2020. Informaci, jakým způsobem je řešen tento proces v roce 2021, přináší náš článek.

Stravenkový paušál

Téma stravenkového paušálu plní mediální prostor od ledna letošního roku. V našem článku přinášíme pohled na to, kdy se může zaměstnavateli vyplatit použití stravenkového paušálu a kterých případech je naopak lepší zůstat u tradičních stravenek. Také jsme rozpracovali pohled na možná úskalí stravenkového paušálu v méně standardních situacích.

Lhůty pro podání daňových přiznání a přehledů u OSVČ

Změn v posunech termínů pro plnění daňových povinností přinesly uplynulé měsíce opravdu mnoho. Pro přehlednost jsme připravili shrnutí lhůt, do kterých jste povinni podat roční daňové přiznání k dani z příjmů a v případě osob samostatně výdělečně činných také přehledy o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Více informací najdete zde.