Tax News – březen 2021

typewriter-5519035_1920

DAŇOVÉ NOVINKY – 22.3.2021.

V posledních týdnech jsme na našem blogu informovali mimo jiné o následujících zajímavostech ze světa daní:

Brexit: Vracení DPH za rok 2020 z Velké Británie

V souvislosti s vystoupením Velké Británie z Evropské unie dochází ke zkrácení lhůty, do které mohou plátci DPH v České republice žádat o vrácení DPH zaplacené do Velké Británie v ceně zakoupeného zboží nebo služeb. Tito plátci, kteří chtějí za rok 2020 požádat o vrácení DPH ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, tak mohou učinit nejpozději do 31. března 2021. Více informací najdete zde.

 Lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů se prodlužují

Z důvodu pandemické situace vydalo Ministerstvo Financí rozhodnutí o prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020. Do kdy je daňové přiznání k dani z příjmů potřeba nejpozději podat se dozvíte v našem článku.

Daně z příjmů fyzických osob a finanční podpora při pandemii

Finanční podpora pro fyzické osoby poskytovaná při pandemii nabývala různých podob a byla poskytována na základě různých titulů. O to složitější je správné posouzení takové podpory z hlediska daňových dopadů. V našem článku jsme shrnuli daňový přístup u nejčastěji rozšířených forem podpory.