Tax News – červen 2021

tax-news

DAŇOVÉ NOVINKY – 30.6.2021.

Tématem našich červnových Tax News jsou rozsáhlé změny v oblasti DPH, které budou dopadat zejména na e-shopy a další společnosti, které zasílají své balíčky zákazníkům – nepodnikatelům do jiných států EU.

One-Stop-Shop neboli OSS

Rozsáhlé změny v oblasti DPH jsou výsledkem transpozice směrnice EU do českého zákona o DPH. Ta zavádí nový režim jednoho správního místa, neboli One-Stop-Shop (OSS). Ačkoli jako „startovací“ datum, ke kterému se očekávala účinnost uvedených změn v české legislativě, byl plánován 1. červenec 2021, novela zákona o DPH zaspala v legislativním procesu a aktuálně se stále nachází na cestě mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem. K jejímu schválení dříve než v průběhu července 2021 nedojde. Tyto změny, které jsou zaváděny jednotně v celé Evropské unii, je naštěstí možné aplikovat i v českých podmínkách již od 1. července na základě přímého účinku evropské legislativy. Společnostem, kterých se týkají, doporučujeme zvolit tuto cestu. Blíže se o připravovaných novinkách můžete dočíst v našem základním článku zde.

Co byste byste měli vědět o OSS

Pokud Vás problematika OSS zajímá, věnujte pozornost i našemu dalšímu článku, kde se zabýváme tímto tématem do větších podrobností. Odvodové povinnosti DPH v jiných členských státech EU mohou dopadat například i na neplátce DPH.

Dovoz zboží nízké hodnoty

Společně se změnami v oblasti zasílání zboží spotřebitelům do jiných států EU dochází ke změnám i při nákupech z e-shopů operujících mimo EU. Pokud nakupujete zboží na zahraničních e-shopech, pocítíte změny spočívající v tom, že nákupy zboží nízké hodnoty, tj. nákupy zboží do hodnoty 22 eur, mírně podraží. Ruší se totiž osvobození tohoto zboží od DPH. Změna se projeví až od chvíle účinnosti zmíněné novely zákona o DPH, tedy nejdříve v červenci. Bližší informace najdete na našem blogu.