Tax News – duben 2024

house-961401_1920

DAŇOVÉ NOVINKY 29.04.2024

Novela zákona o DPH

Ministerstvo Financí ČR předložilo vládě návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, jejíž účinnost je plánována na 1. ledna následujícího roku. Některá ustanovení předloženého návrhu mají odloženou účinnost (červenec 2025 či později). Novela je velmi obsáhlá a řada změn vychází mj. z implementace příslušných předpisů Evropské Unie. V našem článků naleznete přehledné shrnutí oblastí, které tato novela zasáhne a co budou představovat.

Změna definice obratu a kategorizace UJ

Konsolidační balíček přinesl na první pohled nenápadnou změnu v určení tzv. čistého obratu účetní jednotky. O této definice se odvozuje například povinnost ověření účetní závěrky auditorem či kategorie účetní jednotky. Zprostředkovaně se tak od ní odvíjí i termín, do kterého má společnost povinnost podat své roční daňové přiznání k dani z příjmů.

Zaměstnanecké benefity – upřesňující novela

Zaměstnanecké benefity doznaly k 1. lednu 2024 významných změn, jejichž přehled jsme vám přinesli v tomto článku. Některé z nich si vyžádaly velmi záhy upřesnění, na které nyní reaguje aktuálně projednávaná novela zákona o daních z příjmů. Upřesnění se týká např. firemních školek a způsobu určení výše nepeněžního příjmu zaměstnanců pro účely dodanění, závodního stravování pro zaměstnance v důchodu či akcí pořádaných zaměstnavatelem, jako jsou vánoční večírky a jiné obdobné společenské akce.

ESOP –  sociální a zdravotní pojištění    

Pro zdanění příjmů zaměstnanců plynoucí ze zaměstnaneckých akciových a opčních plánů platí od ledna 2024 nová pravidla. Tato pravidla pro oblast daní z příjmů nebyla provázaná s příslušnými změnami v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Aktuální novela pojistných zákonů by měla tento nesoulad odstranit.

Dohody o provedení práce

V současnosti je téměř jisté, že změny v oblasti dohod o provedení práce, které zavedl konsolidační balíček s účinností od 1. 7. 2024, doznávají změn. Ty se navíc začnou uplatňovat až od 1. 1. 2025. DPP budou od roku 2025 rozděleny tzv. na „hlavní“ a „vedlejší“. Stávající způsob zdanění se bude uplatňovat pouze o jedné , „hlavní“ DPP. Ostatní DPP budou podléhat odvodům na sociální a zdravotní pojištění od částky 4.000 Kč. Na nastavené limity bude navázaná i srážková daň uplatňovaná pro účely zdanění příjmu u zaměstnance.

Prodej nemovitosti – osvobození příjmů

Schválená novela zákona o daních z příjmů zmírňuje podmínky pro přiznání osvobození při prodeji nemovitosti, které je podmíněné použitím získaných prostředků na pořízení bytové potřeby. Zatímco v současnosti platí, že neoznámením osvobozeného příjmu fyzická osoba zcela ztrácí na osvobození nárok, po novu jí bude hrozit „pouze“ pokuta.

Transakce s krypto aktivy – DAC 8

Na obzoru se objevila nová, v pořadí již osmá směrnice o mezinárodní spolupráci v oblasti daní – DAC 8. Směrnice se mimo jiné zabývá automatickou výměnou informací oznamovaných poskytovateli služeb s krypto aktivy. Co všechno směrnice přináší a jaké reportovací povinnosti se pro poskytovatele služeb s krypto aktivy, typicky  pro krypto burzy, chystají, přinášíme v našem článku. Účinnost se očekává od roku 2026.

Nová „apka“ pro podání žádosti o A1

Správa sociálního zabezpečení představila novou aplikaci pro podání žádosti o vystavení certifikátu A1 on-line formou. Od certifikátu A1 se odvíjí příslušnost k systému sociálního a zdravotního pojištění u osob pracujících na území různých států EU. Aplikaci mohou využít jak přímo migrující zaměstnanci nebo OSVČ, tak zaměstnavatelé řešící otázky v oblasti mobility svých zaměstnanců.