Tax News – červen 2023

fuel-g1ddfdb2bc_1920

DAŇOVÉ NOVINKY 04.07.2023

Posunutí změn v oblasti DPH

Účinnost změn v oblasti DPH plánovaných původně od 1. 7. 2023, které navazují na nový stavební zákon, se posunuje na 1. 1. 2024. Jedná se o změny týkající se především sazby daně u bytové výstavby a nájmu nemovitosti. Oblasti související s danou úpravou problematiky nemovitých věcí jsou předmětem připravované rozsáhlé Informace GFŘ k nemovitým věcem. Její zveřejnění lze očekávat zhruba ve 4. čtvrtletí letošního roku.

Daňové milostivé léto

Od 1. 7. 2023 mají dlužníci možnost využít „daňovou amnestii“ a zbavit se dluhů na daních, tedy naběhlého penále, úroků a dalšího příslušenství. Podmínkou je, aby dlužník v období od 1. 7. do 30. 11. 2023 uhradil původní dluh na dani a splnil další podmínky. Na základě žádosti mu pak bude odpuštěno  penále, úroky a další příslušenství dluhu.

Pojistné milostivé léto

Na daňové milostivé léto navazuje pojistné milostivé léto. To se bude týkat jak fyzických, tak právnických osob (zaměstnavatelů) a příslušenství souvisejícího s dluhem na pojistném vzniklým do 1. 10. 2022. Dlužníkům (zaměstnavatelům či OSVČ), kteří dlužné pojistné zaplatí do 1. 7. 2023, bude neuhrazené penále a exekuční náklady odpuštěno automaticky. Ti ostatní budou muset podat na příslušnou správu sociálního zabezpečení oznámení a dluh uhradit nejpozději do 30. 11. 2023.

Zrušení územních pracovišť FÚ

K 1. 7. 2023 došlo k dopředu avizovanému zrušení 77 územních pracovišť finančních úřadů. Pokud se chystáte provádět v nejbližší době elektronicky podání na finanční úřad, ujistěte se, že Vaše územní pracoviště ještě existuje. Od soboty 1. 7. je na EPO také nový číselník územních pracovišť. Pokud jste si vytvořili xml v době před 1. 7. 2023 a Vaše územní pracoviště bylo zrušeno, budete mít ve formuláři nepropustnou chybu. Proto v těchto případech raději načtěte Vaše xml na EPO a zkontrolujte, zda máte správně vyplněné územní pracoviště. V případě neexistujícího úřadu bude mít formulář nepropustnou chybu a FÚ ho nebude umět načíst.

Změna cestovních náhrad

Od 1. 7. 2023 dochází ke snížení průměrné ceny motorové nafty pro účely poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě, kdy se dosavadní cena nafty ve výši 44,10 Kč snižuje na částku 34,40 Kč. Uvedená změna se použije pro všechny pracovní cesty, které se (byť jen z části) uskuteční od 1. 7. 2023.