Tax News – květen 2023

entrepreneur-g21c6d1795_1920

DAŇOVÉ NOVINKY 29.05.2023

„Ozdravný balíček“ pro oblast veřejných financí

V druhé půli května představila Vláda ČR balíček opatření, která mají vést ke konsolidaci a ozdravení veřejných financí. Náš příspěvek shrnuje zásadní změny v oblasti daní, balíček však také přináší změny v důchodovém systému, omezuje množství rozdělovaných dotací, zdraží roční dálniční známky či snižuje provozní výdaje ve státní sféře. Většina navrhovaných změn bude velmi pravděpodobně účinná od 1. ledna 2024.

Nový zákon o účetnictví – rozsah povinnosti konsolidovat

I do tohoto čísla našich TaxNews jsme nezapomněli zařadit jednu z novinek z nového zákona o účetnictví. Změna by měla ovlivnit ty skupiny účetních jednotek, které podléhají povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Podle jedné z navrhovaných variant by se měl zužovat okruh skupin účetních jednotek, které této povinnosti podléhají. Účinnost zákona je plánovaná od 1. ledna 2024.

Cestovní náhrady – změny v roce 2023

Jak je to s cestovními náhradami v roce 2023? K 1. dubnu 2023 došlo ke zvýšení náhrady za spotřebovanou elektřinu při použití soukromého elektromobilu nebo hybridu při pracovní cestě a další úpravy se očekávají pravděpodobně od 1. července.

Finanční správa odpustí pokuty

Zavedení datových schránek pro podnikající fyzické osoby a všechny právnické osoby s sebou přineslo mnoho chyb a omylů co do způsobu ale i formátu či struktury podání daňových přiznání k dani z příjmů. V rámci celé finanční správy byla proto zavedená dočasná tolerance výše popsaných vad podání včetně neudělování příslušných pokut.