Tax News – duben 2023

the-czech-crown-3980871_1920

DAŇOVÉ NOVINKY 2. 5. 2023

Daň z neočekávaných zisků

Týká se vaší společnosti daň z neočekávaných zisků (WFT)? Pokud ano, měli byste zbystřit. Tuto skutečnost jste finančnímu úřadu povinní oznámit spolu s podávaným přiznání za rok 2022, nejpozději však do 3. července 2023. V oznámení je potřeba uvést fiktivní hodnotu daně z neočekávaných zisků  spočítanou z hodnot zdaňovacího období roku 2022, tj. hodnotu daně, kterou by byl povinen uhradit, kdyby se za zdaňovací období roku 2022 daň z neočekávaných zisků platila. Tyto hodnoty budou sloužit jako podklad pro výpočet záloh, první záloha WFT bude splatná k 15. září 2023.

Co nám přinese nový zákon o účetnictví?

Účinnost nového zákona o účetnictví je plánovaná od ledna 2014. I tentokrát jsme pro Vás připravili výběr několika novinek, kterými nový zákon rozhodně nešetří. Zákon o účetnictví poměrně zásadně mění směr a klade důraz především na účetní vykazování. Účetnictví má být nově chápáno hlavně jako služba vnějším uživatelům, tak aby byli schopní si udělat kvalifikovaný názor na danou účetní jednotku.

Novela zákoníku práce

Novela zákoníku práce postoupila v dubnu ve své legislativní pouti do Poslanecké sněmovny. Novela přináší několik významných změn.
Dohodáři budou mít nárok na dovolenou a budou se u nich uplatňovat překážky v práci, elektronické uzavírání smluv se stane běžnou praxí a pravidla pro práci na dálku (home office) budou zakotvena v zákoně. Novela má řadu kritiků, ale většina změn vychází z požadavků směrnice EU.

Sociální pojištění a telework v Rakousku a Německu

Práce na dálku, někdy označované také jako telework, se týká i tento příspěvek. Informujeme o rámcové dohodě uzavřené s Rakouskem a Německem, která modifikuje obecná koordinační pravidla EU pro oblast sociálního pojištění. Zaměstnanci, kteří vykonávají svoji činnost pro českého zaměstnavatele formou teleworku z území Rakouska nebo Německa, mají nyní možnost zůstat i nadále zapojení v českém sociálním systému, pokud výkon jejich činnosti z území Rakouska nebo Německa nepřesáhne limit 40 % jejich celkové pracovní doby nebo odměny.

Termíny pro podání ročních přehledů o příjmech u OSVČ

Víte, jaký termín se pro Vás vztahuje pro podání přehledu o příjmech a výdajích pro sociální a zdravotní pojištění? Termín se liší podle toho, jakou formou podáváte daňové přiznání, kdy a zda využíváte pro tyto účely služby daňového poradce či nikoli. Přehledné shrnutí termínů pro podání přehledů naleznete v našem článku.

Daňová amnestie

Po první a druhé vlně milostivého léta představila vláda návrh zákona, který cílí na oddlužení fyzických osob v oblasti daňových nedoplatků. Návrh zákona se aktuálně nachází v Poslanecké sněmovně a jeho cílem je podpořit motivaci daňových dlužníků k mimořádné úhradě daně a zároveň vytvořit příležitost pro jednorázové snížení objemu dluhů jednotlivců.