Tax News – duben 2022

financing-3536755_1920

DAŇOVÉ NOVINKY – 21.4.2022.

Konec dubna představuje pro mnoho z nás čas dokončování účetních závěrek a příprav daňového přiznání k dani z příjmů. Naše dubnové Tax News jsme proto zaměřili kromě aktuálních událostí také na povinnosti spojené s těmito úkony.

Zveřejňování účetní závěrky

Novela zákona o účetnictví zavedla s účinností od 1. 1. 2021 možnost zveřejňovat účetní závěrku ve Sbírce listin prostřednictvím správce daně. Tento nový způsob budou moci účetní jednotky uplatnit poprvé u účetní závěrky sestavené za kalendářní rok 2021. Jakým způsobem postupovat, pokud chce této možnosti využít, komentujeme v našem článku ZDE.

OSVČ – termíny pro podání přehledů o příjmech a výdajích

Tak jako se liší termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů v závislosti na způsobu jeho zpracování nebo podání, liší se i termíny pro podání přehledů o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovnu. Pokud podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná, může se Vám přehledné shrnutí těchto termínů hodit.

Uplatňování úroků z hypotečního úvěru

Rok 2021 přinesl změnu i v oblasti snižování základu daně o zaplacené úroky z hypotečního úvěru u fyzických osob. Snižuje se celková částka, kterou si můžete od základu daně odečíst, z původních 300 tis. Kč na polovinu, tedy na 150 tis. Kč. Změna neplatí zpětně pro úroky ze všech úvěrů na pořízení bytových potřeb. Rozhodující je, kdy jste příslušnou nemovitost pořídili. Odečítat od základu daně můžete i úroky z úvěru použitého nákup chaty, pokud bude sloužit k trvalému bydlení. Tyto i další zajímavosti a postřehy z praxe přinášíme ZDE.

Generální pardon Finanční správy

V souvislosti se zdražování pohonných hmot připravilo Ministrstvo financí daňový balíček, který přináší plošné úlevy v oblasti silniční daně. Počínaje dubnovou zálohou se ruší platba záloh na silniční daň. Jedná se o efekt s dopadem do oblasti cash flow, celková silniční daň se nesnižuje. Zároveň se podnikatelům v oblasti dopravy promíjí úroky z prodlení při pozdní úhradě DPH a také úroky z posečkané částky DPH. Bližší informace najdete na našem blogu.

Lex Ukrajina

Jde o balíček 3 zákonů, které byly v druhé polovině března přijaty v souvislosti s přílivem uprchlíků z Ukrajiny do České republiky. Cílem balíčku je stanovení podmínek pro udělení dočasné ochrany cizincům, zajištění jejich volného vstupu na pracovní trh a úprava oblasti sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a vzdělání. V našem článku se o tom můžete dovědět více.