Tax News – červen 2022

DAŇOVÉ NOVINKY – 30.6.2022

Daňové souvislosti u elektromobility

V současné době se hojně rozvíjí podpora nízkoemisních automobilů, což jsou vozidla kategorie M1, M2 nebo N1 splňující příslušné emisní limity Co2. Podpora spočívá např. v plánovaném snížení sazby (z 1% na 0,5% ze vstupní ceny vozu) při dodanění bezplatného poskytnutí automobilu pro soukromé i služební účely zaměstnavatelem zaměstnanci. Podrobnosti můžete nalézt ZDE.

Novela zákona o silniční dani

Od 1.7.2022 nabývá účinnosti novela zákona o silniční dani, která přináší poměrně zásadní změny v dané problematice. V našem článku ZDE uvádíme několik konkrétních praktických dopadů spojených s touto novelou.