Tax News – červenec – srpen 2022

DAŇOVÉ NOVINKY – 31.8.2022

Novela ZDP – dary na podporu Ukrajiny

Ke dni 28.5.2022 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů č. 128/2022 Sb. řešící daňové zvýhodnění darů poskytovaných na podporu Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem, známá také pod názvem Lex Ukrajina. Uvedené změny bude možné využít pro celé zdaňovací období roku 2022. Společnosti, které využívají hospodářský rok, mohou tyto změny uplatňovat již v tom zdaňovacím období, jeho konec spadne do časového intervalu od 1. března 2022 do 28. února 2023. Uvedené změny komentujeme blíže ZDE.

Sleva na pojistném 5 % pro zaměstnavatele

Dne 22.7.2022  došlo k vyhlášení novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení, na základě které si budou moci zaměstnavatelé ve vybraných případech snížit odvody na pojistné o částku odpovídající 5 % z vyměřovacího základu. Výsledný odvod pojistného na zdravotní a sociální pojištění tedy v těchto případech nebude 33,8 %, ale pouze 28,8 %. Uvedené změny se začnou aplikovat od 1. 2. 2023 a jejich souhrn vám přinášíme ZDE.

Zvýšení tuzemského straveného

K datu 20. 8. 2022 došlo ke zvýšení sazeb tuzemského stravného. Ministerstvo práce a sociálních věcí tím reaguje na stále rostoucí index spotřebitelských cen. Vyhláška, která upravuje náhrady při pracovních cestách zaměstnancům, je tímto novelizovaná v letošním roce již po třetí. V návaznosti na zvýšení náhrad za spotřebu elektřiny u elektromobilů (viz ZDE) a následné zvýšení náhrad za spotřebu 95 oktanového benzínu a nafty (viz ZDE), jsme se dočkali i zvýšení sazeb tuzemského stravného: viz ZDE.