TAX ALERT prosinec 2018

EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ.

Dovolujeme si vás informovat, že dne 1. ledna 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 304/2013 Sb., která zavádí neveřejnou evidenci skutečných majitelů vedenou rejstříkovými soudy. Všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku v České republice mají povinnost zapsat do této evidence svého skutečného majitele. Do konce roku 2018 je tento zápis bez správního poplatku, od 1.1.2019 bude zpoplatněn částkou 1.000 Kč.

Novela zákona č. 304/2013 Sb. implementovala čtvrtou směrnici EU o předcházení využívání finančního systému k praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Zápis příslušných skutečností probíhá prostřednictvím interaktivního formuláře, který je k dispozici zde: https://issm.justice.cz/, stejně jako další bližší informace k provedení podání. Vlastní podání může proběhnout buď prostřednictvím datové schránky příslušné právnické osoby, v listinné formě s notářsky ověřeným podpisem nebo elektronicky s využitím elektronického podpisu.

V případě jakýchkoli otázek jsme připraveni vám poskytnout bližší informace o provedení zápisu skutečných vlastníků, případně pro vás tento zápis přímo zajistit.