Tax news – říjen 2022

DAŇOVÉ NOVINKY 31. 10. 2022

Datové schránky – novinky pro rok 2023

Od roku 2023 dochází v oblasti datových schránek k zásadním změnám, neboť budou v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 datové schránky povinně zřizovány dalšímu okruhu osob. Uvedené se bude týkat všech právnických osob, které datovou schránku doposud nemají, jak jsou nadace, spolky nebo společenství vlastníků bytových jednotek. Datvoé schránky budou také zřízeny ze zákona všem podnikajícícm fyzickým osobám. Jako povinnosti datová schránka přináší komentujeme ZDE.

Průměrná mzda pro rok 2023 – co všechno ovlivní?

Nařízením vlády č. 290/2022 Sb., (Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023),  došlo k vyhlášení všeobecného vyměřovacího základu ve výši 38.294 Kč a výše přepočítacího koeficientu 1,0530. Ve výsledku je tak stanoven výpočtový základ pro účely průměrné mzdy pro rok 2023 (resp. odhadované průměrné mzdy). Průměrná mzda pro rok 2023 bude činit 40.324 Kč. Co všechno ovlivní si přečtěte v našem článku.