Tax News – leden 2022

year-6402032__340

DAŇOVÉ NOVINKY – 5.1.2022.

Se začátkem nového roku se každoročně spojují novinky v daňové a účetní legislativě. Připravili jsme pro Vás krátký souhrn nových informací, které Vám mohou usnadnit orientaci v novoročních změnách.

Změny v DPH u zvláštního režimu pro cestovní služby

Od ledna 2022 dochází ke změnám v oblasti DPH týkajících se tzv. zvláštního režimu u cestovních služeb. Zvláštní režim je povinen použít každý, kdo poskytuje tzv. cestovní službu tak, jak ji definuje zákon o DPH. A to bez ohledu na to, zda se jedná o cestovní kancelář působící v oblasti cestovního ruchu či o podnikatele, jehož předmět podnikání je ze zcela jiného oboru. Změny, které s sebou přelom roku přinesl v této oblasti shrnujeme v následujícím článku.

Cestovní náhrady v roce 2022

Pokud se chystáte vysílat Vaše zaměstnance na pracovní cesty, nezapomeňte na zvýšení cestovních náhrad. Zvyšuje se stravné i náhrady za pohonné hmoty pro vozidla využívající fosilní paliva. Překvapivé je, že naopak náhrada za elekřinu u vozidel na elektropohon nebo u vozidel hybridního typu plug-in naopak klesá, a to dokonce pod úroveň roku 2020. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je autorem příslušné vyhlášky, asi podpoře elektromobility příliš nepřeje.

Intrastat – novinky pro rok 2022

O novinkách v oblasti Intrastatu jsme Vás informovali již na sklonku minulého roku. Aby tato informace nezapadla, dovolujeme si ji nasdílet opakovaně. Zpravodajské jednotky, které nepřekračují hodnotu 20 mil. Kč pro odesílání nebo přijímání zboží, čeká zjednodušení. Těm, které tento práh překračují, se naopak rozšiřuje okruh vykazovaných informací a přibudou také nové kódy pro povahu transkací.

Sleva na dani z titulu zastavených exekucí

Čerstvou novinkou roku 2022 je zavedení nové slevy na dani z titulu zastavených exekucí. Zavedení této slevy souvisí se změnou exekučního řádu. U pohledávek nepřevyšujících částku 1.500 Kč bez příslušenství totiž dojde k zastavení exekučního řízení, pokud věřitel neuhradí zálohu na náklady exekuce. Věřiteli bude náležet místo toho náhrada ve výši 30 % z vymáhané pohledávky bez příslušenství, kterou si věřitel uplatní ve formě slevy na dani. Na slevu mají nárok jak fyzické osoby – nepodnikatelé, které ji mohou uplatnit i v rámci ročního zúčtování příjmů, tak podnikající fyzické osoby a právnické osoby. Ty ji uplatní poprvé ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2022.

Paušální daň v roce 2022

Pokud jste vstoupili v minulém roce do paušálního režimu, nezapomeňte si zvýšit od ledna částku platby zálohové paušální daně na trvalém příkazu. Nová výše paušální daně činí 5.994 Kč. Zvažujete-li vstup do paušálního režimu v roce 2022, nezapomeňte tak učinit do 10. ledna 2022. Do stejného data mají také čas vystoupit z paušálního režimu osoby, které tomuto režimu podléhaly minulý rok a pro další zdaňovací období v něm setrvat nechtějí. Více informací najdete v našem článku.

LERIKA účetní firmou roku 2021

Závěrem nám dovolte, abychom se s Vámi podělili o náš úspěch v soutěži ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2021, kde se LERIKA umístila na 2. místě. Tuto soutěž pořádá každoročně firma Wolters Kluwer ČR pod odbornou záštitou Komory certifikovaných účetních a Svazu účetních České republiky. Umístění na přední příčce je pro nás nejen závazkem do budoucna, ale také motivací, abychom naše služby i nadále rozvíjeli s maximální péčí a důrazem na Vás, naše klienty. Informace z vyhlášení výsledků shrnuje krátký článek na našem blogu. Děkujeme všem, kteří nás podporovali a kteří nám s důvěru svěřují své účetnictví a daně.