TAX ALERT říjen 2017 – CbCR

Dovolujeme si vás informovat, že dne 19. září 2017 nabyla účinnosti novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která zavádí novou reportingovou povinnost z důvodu zajištění automatické výměny mezinárodních informací, tzv. Country by Country Reporting (CbCR).

Tato reportingová povinnost se týká nadnárodních skupin s ročním konsolidovaným obratem nad 750 miliónů EUR. Reporting podle zemí za celou skupinu provádí nejvyšší mateřská entita (eventuálně zastupující entita) stanovenému správci daně ve formátu a struktuře předepsané daňovou správou dle sídla mateřské společnosti (nebo zastupující entity).

České společnosti kvalifikujících se nadnárodních skupin tak budou muset poskytnout relevantní data nejvyšší mateřské společnosti (nebo zastupující entitě), aby ta byla schopná uvedenou povinnost ve své zemi splnit, a dále v České republice podat tzv. „Ohlášení“ do 31.10.2017. Toto Ohlášení se podává na Specializovaný finanční úřad a společnost v něm identifikuje nejvyšší mateřskou entitu a dále uvede, kdo bude provádět příslušný reporting za skupinu. V případě, že v budoucnu dojde ke změnám v ohlášených údajích, je povinnost podat ohlášení nové, a to vždy do 15 dnů od data, kdy změna nastane.

Ohlášení se podává prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), ohlášení je k dispozici zde: https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/cbc/ohl/II_oddil.faces 

Pokud je příslušná česká společnost přímo mateřskou společností (nebo zastupující entitou), bude vyplněný formulář, který bude pro tyto účely zveřejněný na serveru Finanční správy ČR, podávat na Specializovaný finanční úřad (tzv. „Oznámení“). Podle zpráv z medií by těchto českých mateřských společností mělo být asi 10 – 15.

V případě potřeby bližších informací se obraťte na naši kancelář.