Tax NEWS leden 2020

V našem novoročním vydání Tax News přinášíme každoroční shrnutí parametrických změn nastávajících ve vazbě na zvýšení minimální a průměrné mzdy a informujeme o cestovních náhradách platných od ledna 2020. Pro živnostníky a ostatní osoby samostatně výdělečně činné přinášíme informace o změnách v platbách záloh na sociální a zdravotní pojištění. Pro úplnost připomínáme některé z důležitých změn, které byly implementovány do zákona o daních z příjmů v rámci daňového balíčku od 1. 4. 2019.

Pdf verze našich Tax News je ke stažení zde: TAX NEWS 01_2020